Priser


Våra timdebiteringar per person, i vilket även restid samt eventuell materielanskaffning ingår, är enligt följande:

 

Arbete Pris/tim
Normala rörarbeten 560:-
Normala rörarbeten, då kunden tillhandahåller allt eller större  av materielen 860:-
Service och underhåll på vakuumanläggningar 1250:-
Servicebil per besök och dag inom Nacka kommun 400:-
Servicebil övrigt, per timma* 260:-
Högtrycksrensmaskin, per timma 280:-

ROT-Administration

 

*med viss rabatt beroende på antalet timmar.

På samtliga priser tillkommer moms med 25%.

Vi tillämpar minimidebitering på 2 h på arbetstid.

Materielpriser enligt vår egen prislista. Vid större arbeten lämnar vi vanligtvis viss rabatt på materielen.

Kontakta oss för ytterligare information.