Kunder


Betalningsrutin

Vi skickar faktura efter utfört arbete, är arbetet större – tar längre tid, kommer vi att delfakturera vart efter. Delfakturorna är normalt en klumpsumma och specifikationen kommer på slutfakturan. Våra fakturor har normalt betalningsvilkor 20 dagar.

Uteblir betalning efter 20 dagar skickar vi en påminnelse. Inkommer inte betalningen trotts det, skickar vi ärendet vidare till inkassobolag för indrivning. Vid försenad betalning kommer räntefaktura att skickas när betalningen har inkommit.

Har du fått inkassokrav? Kontakta EFAB Inkassobolagen AB direkt eftersom de sköter vårt ärende.