Tillhandahållet materiel


När kunden köper materiel som vi ska installera, tar vi ut en högre timdebitering, se priser. Detta dels för att vi förlorar intäkt på att sälja materiel, dels på att vi tar på oss visst ansvar för Era inköpta produkter.

Vi avråder från att installera materiel som kunden själv har köpt. Detta för att det kan vara bristfällig kvalitet eller annan orsak till olämplig installation. Väljer du att installera produkten ändå, avsäger vi oss allt ansvar och du får ett sämre konsumentskydd.

Även vår branschorganisation avråder konsumenter att köpa varorna och låta en installatör installera dem.